PROFI-TRADE Slovakia s.r.o.

Na Horke 1
040 01 Košice - Kavečany

Tel:  0911 941 640

E-mail:   profi-trade@profi-trade.sk

E-mail pre ISOTEC:  isotec@profi-trade.sk
    

Fakturačné údaje:

PROFI-TRADE Slovakia s.r.o.

Na Horke 1,
040 01 Košice - Kavečany

IČO:            36600466
DIČ:            2022090532
IČ DPH:      SK2022090532

Bankové spojenie: 

Banka:   Tatra banka, a.s.
č.účtu:   2625717916/1100
SWIFT:  TATR SK BX
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2571 7916

PROFI - TRADE Slovakia s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd Sro, vložka č. 17376/V.
   

Kontaktný formulár

Údaje označené * sú povinné