Isotec Parete     Tepelne izolačný systém Isotec Parete  je určený pre realizáciu zateplených fasád s odvetranou vrstvou pod finálnym povrchovým obkladom. Systém má mnoho variant pre kombináciu s finálnym fasádnym obkladom (keramické obklady a dosky, sklenené fasádne dosky, drevené obklady, plechové fasádne šablóny atď.)
Parete

 

 

Použitie

 • strešný systém ISOTEC®  Parete je určený pre realizáciu zateplenia prevetrávaných fasád.
 • montáž sa realizuje zhora na stenu
 • systém je samonosný, nedoplňuje sa už žiadnymi ďalšími konštrukciami.
 • dodávka obsahuje všetok potrebný montážny a spojovací materiál pre montáž panelov ISOTEC®.

 Parete4                               Parete5

 

Aké výhody  ISOTEC® ponúka 

 • kvalitná tepelná izolácia bez tepelných mostov
 • konštantný tepelný odpor po celú dobu životnosti strešného plášťa
 • vysoké zníženie tepelných strát a tým zníženie nákladov na vykurovanie
 • racionálne riešenie parozábrany
 • funkčná ventilácia pod finálnym povrchovým obkladom
 • rýchla a jednoduchá montáž - výrazne urýchli proces inštalácie zateplenia a obkladu
 • menšia celková hrúbka izolácie  v porovnaní s inými spôsobmi izolácie

 

Technická šecifikácia 

 • dĺžka panelu: 24000 mm
 • hrúbka panelu: 60, 80, 100, 120, 140, 160  mm
 • šírka panelu je variabilná podľa typu použitého obkladu
 • objemová hmotnosť 38 kg/m3 (UNI EN ISO 845)
 • pevnosť v tlaku: > 1,22 kg/cm2 (UNI EN ISO 826)
 • požiarna odolnosť trieda F (PUR), D (PIR)
 • tepelná stálosť od -50C do +100 C

 

Tepelno - izolačné parametre

tepelno-izolačné parametre